Home       Back    Search-Web   Favorites++    Print    Full-Screen
Jidaigeki Samurai
  2003  
ManufacturerAlfrex Co
Assortments (6)
Accessories
Real Action Figure
Real Action Figure - female
Real Action Figure - Master of Thunder
Real Action Figure - Shinsengumi
Seven Samurai Set
Accessories
J-008 Option Kagero-Yukemuri set
SPW-2 Samurai Power up Costume 2
Real Action Figure
Akudaikan
Edo Kazaguruma no Yashichi
Kogarashi Monjiro (Atsuo Nakamura)
Kunichi Koru Yumi
Lone Wolf & Cub (Tomisaburo Wakayama)
Samurai (Toshiro Mifune)
Torioi Koru Yumi
Ukkari Hachibei
Yashichi & Oshin
Zatoichi (Shintaro Katsu)
Real Action Figure - female
Bukemusume Akane
Bukemusume Akane
Makimusume Konatsu
Real Action Figure - Master of Thunder
Master of Thunder 2-pack
Real Action Figure - Shinsengumi
SG-1 Shinsengumi Kyokucyo Isami Kondo
SG-2 Shinsengumi Fukucyo Toshizo Hijikata
SG-3 Shinsengumi Bikenshi Soji Okita
Seven Samurai Set
= Boxed Set
Gorobei
Heihachi
Kanbei
Katsushiro
Kikuchiyo
Kikuchiyo Toshiro Mifune
Kyuzo
Shichiroji
Make a Contribution  (Login required.)
Post an Article   about this toyline (Jidaigeki Samurai)
Post a Link   to site focused on this toyline
Upload a Logo   for this toyline
Enter a New Assortment   for this toyline (Jidaigeki Samurai by Alfrex Co)